levenscyclu bloedluis-geplakte afbeelding 374 x 353-u12878

De maandbrief van februari is verschenen!

Tim Ledenvergadering

Beste leden, vrienden en sympathisanten, Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari om 20.00 uur in de parochiezaal te Putte.. We hebben het genoegen een gastspreker in ons midden te hebben. De heer André Van Den Eynde komt een uiteenzetting geven over bloedluizen bij onze vogels.( eigenlijk is het een mijt ; mijten hebben 8 poten en luizen 6 poten. Bloedmijten …